چه چیزی با چهار ضلعی اشتباه است؟

چهار ضلعی fail s

من نباید فقط Foursquare را انتخاب کنم ... در اکثر برنامه های رسانه های اجتماعی همین مسئله وجود دارد. مشکل تقریباً در هر بستر اجتماعی یکسان است. با وجود چهار ضلعی ، مسئله بسیار آشکارتر است. مشاغل می خواهند از این پلتفرم استفاده کنند - اما هیچ راهی برای انجام آن وجود ندارد.

در نتیجه ، شما مانند اینها مزخرف می شوید ... بعضی از شرکت ها که نزدیک من نیستند و من هیچ ارتباطی با آنها ندارم و از من می خواهند دوست آنها باشم.

چهار ضلعی fail s

همیشه این احتمال وجود دارد که هرزنامه باشد ، اما من خیلی مطمئن نیستم. در واقع این می تواند شغلی باشد که مرا هدف قرار داده و آرزو کند که آنها با آنها رابطه داشته باشند. البته مشکل اصلی این است که هیچ وسیله ای برای انجام واقعی آنها از طریق چهار ضلعی وجود ندارد - بنابراین مجبورند به این روش متوسل شوند.

رابطه بین مشاغل و مصرف کنندگان باید متوقف شود که در ایجاد بسترهای جدید رسانه های اجتماعی مورد پسند قرار گیرد. به نظر می رسد تنها فرصتی که در این مشاغل به مشاغل ارائه می شود زمانی است که نیاز به درآمدزایی وجود دارد. از این رو چهار ضلعی خاص است.

اگر مشاغل تجاری هستم ، می توانم ویژه ای را در Foursquare قرار دهم تا مصرف کنندگان پس از ورود به سیستم از مزایای ... مسئله دیگری در مورد Foursquare وجود دارد. بیشتر مشاغل نیازی به فریب مصرف کنندگان ندارند بعد از آنها قبلاً از درب ورودی آمده اند - مشکل در وجود آنهاست به در جلویی.

Foursquare در اینجا یک فرصت بزرگ را از دست می دهد. مصرف کنندگان می خواهم متصل شوم با مشاغل - این متفاوت از درخواست و تبلیغ توسط مشاغل است. تبلیغات کار نمی کند ... روابط کار می کنند. اگر Foursquare در عوض ، یک رابط تمیز و خوب برای یافتن مکانهایی در اطراف شما که بیشتر دوستان شما بیشترین بازدید را دارند - به همراه یک ابزار تقسیم بندی - به شما ارائه می دهد ، بنابراین می توانید نوع کسب و کار را تقسیم کنید.

و چه می شود اگر Foursquare به مشاغل فرصت دهد تا پیشنهادات خود را به شبکه دوستان خود منتشر کنند و از آنها بخواهند به شما بپیوندند هنگام ورود به سیستم؟ اکنون این ابزاری خواهد بود که هم مشاغل و هم مصرف کنندگان از آن قدردانی می کنند!