ارائه: Going Social - The Business Edition

رفتن به شبکه های اجتماعی

دیروز من در انجمن بین المللی ارتباطات تجاری در ایندیاناپولیس. پویایی مخاطبان بین شرکت های کوچک و بزرگ و افراد تجاری که رسانه های اجتماعی را از تازه وارد به بازاریاب های اجتماعی باتجربه گسترش می دادند ، متفاوت بود.

اجتماعی شدن

هر بار که من یک سخنرانی تهیه می کنم ، به تاریخچه ارائه هایی که در گذشته انجام داده ام باز می گردم ... اسلایدها و اطلاعاتی را که دیگر به موقع نیستند ، رها می کنم و اسلایدهای جدید را برای موضوعات دیرهنگام اضافه می کنم. در حالی که ما همیشه در لبه اتفاقاتی هستیم که در شبکه های اجتماعی رخ می دهد ، روایت به طرز چشمگیری تغییر کرده است. یک کلید روابط تجاری شما با چشم انداز است و مشتریان اکنون یک انتظار هستند.

تبلیغات در واقع خشم هر بازدید کننده ای را افزایش می داد. امروزه گرچه همیشه مورد استقبال قرار نمی گیرد ، تعداد بسیار کمی از افراد شاکی از تبلیغات و تبلیغات در طول حضور اجتماعی یک شرکت شکایت دارند. در حقیقت - برخی از آماری که ما ارائه داده ایم نشان می دهد که انتظار تخفیف و پیشنهاد از بسیاری از افراد وجود دارد. آنها در واقع می خواهم شرکت ها برای فروش!

استراتژی دیگری که کفرآمیز باشد ، محتوای پولی است. در حالی که اکثر مردم حتی نمی دانند چه زمانی به محتوا پرداخت می شود ... ایده محتوای پولی مدت ها انتقاد شدید را به دنبال داشت. من در تمام مدت طرفدار بوده ام. واقعیت این است که بسیاری از نویسندگان در مقایسه با خود شرکت ها ، کار بسیار بهتری را نشان می دهند که تلاش یک تجارت را نشان می دهد. تولید محتوا دشوار است - مگر اینکه شغل شما باشد. نویسندگان تحقیق و محتوایی که با آنها روابط برقرار کرده ایم ، کار شگفت انگیزی انجام می دهند.

آنچه تغییر نکرده این است که هنوز فرصتی شگفت انگیز برای شرکتی با شناخت نام تجاری کوچک و بودجه بازاریابی کمی برای ایجاد یک تجارت شگفت انگیز فراهم می کند. (حاضر شرکت موارد دیگری که نه تنها تغییر نکرده بلکه دشوارتر شده است ، ساخت و ترویج استراتژی های محتوای شما و شبکه های اجتماعی است. چرا؟ چون بالاخره رقابت و تجارت بزرگ شما جلب شد.

امروزه تعیین انتظارات برای جستجوی اجتماعی یا اجتماعی دشوارتر شده است زیرا همه فناوری ، سیستم عامل ها و رقابت در حال حرکت هستند. در گذشته ، کسب اقتدار و ایجاد یک تجارت اجتماعی - جرات می کنم بگویم - ساده. هرچند آن روزها گذشته است. دیگر هیچ میانبری وجود ندارد. این رقابت سخت است و شما باید بهترین منابع را برای ساخت برنامه های خود اختصاص دهید. منافع پس انداز قابل توجه هنوز با یک استراتژی عالی همراه است ... دستیابی به آن اکنون دشوارتر است.