Google Analytics: پیگیری چندین حساب (کد جدید)

google analytics چند کد

اغلب نیاز به پیگیری یک صفحه در چندین حساب Google Analytics است. به عنوان مثال ، شاید شما چندین حساب دارید - یکی برای مشتری و دیگری برای آژانس خود - و می خواهید داده ها را در هر یک قرار دهید. برای انجام این کار ، باید هر دو حساب را در هر صفحه مشخص کنید.

این کار با کد قدیمی Urchin (pageTracker) کار نسبتاً آسانی بود اما با اسکریپت تعبیه شده جدید Google Analytics که ارائه می شود ، به راحتی جای آن آسان تر است.

google analytics چند کد

در واقع ، شما به سادگی حساب اضافی را به آرایه _gaq اضافه می کنید! اگر می خواهید چیزهای دیگری اضافه کنید ، به سادگی "b" را به "c" و غیره و غیره تغییر می دهید. بخاطر داشته باشید که با هر حسابی که اضافه می کنید کوکی ها را رها می کنید ، بنابراین زیاد خود را تحریک نکنید.