آزمایشات Google در Google Analytics… Meh

آزمایشات google abc

Google Website Optimizer کاملاً مناسب است و با Google Experiments جایگزین می شود. با استفاده از آزمایشات محتوا ، می توانید نحوه عملکرد صفحات وب مختلف را با استفاده از یک نمونه تصادفی از بازدید کنندگان خود مقایسه کنید ، تعیین کنید که چند درصد از بازدید کنندگان شما در آزمایش گنجانده شده است ، انتخاب کنید که شما می خواهید کدام هدف را آزمایش کنید و در نهایت ، همچنین به دست خواهید آورد به روزرسانی از طریق ایمیل در مورد چگونگی آزمایش شما.

آزمایشات گوگل

در اینجا یک مرور کلی ویدیوی Google Experiments وجود دارد:

همانطور که Google Analytics پیچیده و گسترده شده است ، من در واقع با Google Experiments زمان سختی را سپری می کنم. این فقط نظر من است ، اما من واقعاً نمی فهمم که چرا گوگل از یک سطح URL صفحه به این سمت رفت. امروزه اکثر شرکت ها از سیستم های مدیریت محتوا استفاده می کنند و ایجاد چندین صفحه ، مسدود کردن هر یک از موتورهای جستجو و ایجاد روشی برای هدایت ترافیک به طور تصادفی بین آنها بسیار دردآور است.

بیشتر صفحات وب ، نه به عنوان یک واحد کامل ، بلکه به عنوان صفحه ای با تصاویر ، محتوا ، بخش ها ، دکمه ها ، فراخوان برای اقدامات مختلف و غیره ساخته شده اند. محتوا بهینه سازی در صفحه Google Experiments ، اما اگرچه می توانید با تغییر برخی از عناصر در صفحات منتشر شده تکرار کنید ، بسیار بهتر است اگر من فقط بتوانم عناصر را به جای کل صفحه خود آزمایش کنم.

آیا Google Experiments را فعال کرده اید؟ آیا چیزی را از دست می دهم؟