مطالعه بعدی من: بازاریابی گرانشی

بازاریابی گرانشی

بعدی در لیست خواندن (که واقعاً در حال انباشته شدن است) است بازاریابی گرانشی.

افراد خوب در ویلی کتاب بازاریابی را برای من ارسال کردند - آنها باید تشخیص دهند که من مکنده کتابهای بازاریابی هستم. برای کسانی که از کتابهای تجاری مانند طاعون پرهیز می کنند اما دوست دارند رفتارهای انسانی را مطالعه کنند ... این چیزی است که من در مورد کتاب های بازاریابی دوست دارم.

شخصی یک بار از من پرسید که آیا من جامعه شناسی خوانده ام؟ من فکر می کنم به یک معنا ... من معتقدم که بازاریابی همین است. من ادعا نمی کنم که از رفتار انسان چیز زیادی می فهمم ، اما دوست دارم آن را مشاهده کنم و آنچه را مشاهده می کنم به اشتراک بگذارم.

بازاریابی گرانشی ، علم جذب مشتری ، دارای یک پوشش نرم و نرم است سایت، وبلاگ نرم و صاف ، و یک توصیف زیبا و نرم:

بازاریابی گرانشی ، کارآفرینان ، صاحبان مشاغل ، فروشندگان و متخصصان بازاریابی روشی ساده برای جذب مشتری و بسته شدن فروش بدون نیاز به انجام کار فروش دستی مانند تماس سرد ، جستجوی آینده یا التماس برای تجارت فراهم می کند.

این کتاب برای افرادی که مایل به فروش ، سود ، مشتری و پول در جیب خود هستند اما ترجیح می دهند این کار را بدون کار دستی انجام دهند ، نگاشته شده است که اصول جذب طبیعی مشتری و فروش آسان و بدون زحمت و بدون فروش سخت افزار را نشان می دهد تاکتیک ها این توصیه های عملی مبتنی بر روش های آزمایش شده و اثبات شده را با شرح وقایع ترانشه ها ، سیم های بدون سیم و فروش خالص و تجارب بازاریابی ترکیب می کند.

من یکی از نرم و صاف نیستم ، اما نمی خواهم کتاب را از روی جلد آن قضاوت کنید [مورد نظر]. به نقل از نویسندگان دیگر به نظر می رسد این کتاب خنده دار ، سخت گیر و در چهره شما است. به نظر نمی رسد مانند تبلیغات نرم و صاف باشد ... به نظر می رسد کتابی باشد که واقعاً از آن لذت خواهم برد.

می توانید یک بارگیری کنید گزیده ای از بازاریابی گرانشی در وب سایت نویسندگان. پس از پایان کتاب ، چند هفته دیگر نظر خود را در مورد آن به اشتراک می گذارم.