انتظارات صادقانه رضایت مشتری را به همراه دارد

طی چند سال گذشته من در محیط های استارتاپ پر استرس کار کرده ام. دو مسئله ای که واقعاً برای یک شرکت نوپا سنگین است ، عدم انتظارات واقع بینانه در فرآیند بازاریابی و فروش و همچنین محرک دستیابی به ویژگی های جدید مورد نیاز چشم انداز است. اگر آنها را در برابر پیشرفت با آنها متعادل نکنید ، ترکیبی از این دو خطر می تواند شرکت شما را فلج کند مشتریانی که قبلاً به شما اعتماد کرده اند.

رضایت از ویژگی

فشار دادن ویژگی به ویژگی دیگر برای تعقیب چشم انداز بعدی در حالی که انتظارات از مشتری شما در حال حاضر از دست رفته است ، یک بازی خطرناک است. من آن را در چندین شرکت مشاهده کرده ام و هرگز ندیده ام که برای صعود یک استارتاپ به سطح بالاتر کار کند.

این ترکیبی از رضایت و انتشار ویژگی های مترقی است که تجارت شما را هوشمندانه می سازد. برای موفقیت باید نوار را به هر دو جهت حرکت دهید.

در اینجا برخی از افکار اضافی وجود دارد:

  1. اگر کمبود نیرو دارید و به سرعت رشد می کنید ، اتلاف ساعت و ساعت برای جابجایی مشتریان ناراحت در جایی که انتظارات به طور دقیق تنظیم نشده اند ، سرعت شما را کاهش می دهد ، اگر این شما را متوقف نمی کند.
  2. اگر ویژگی های شما کم است ، صداقت ، دید ، رهبری و پرسنل موجود در شرکت خود را بفروشید. افراد بزرگ می توانند هر اتفاقی را رقم بزنند.
  3. قول هایی را قبل از داشتن آنها ندهید. مشکلی نیست که با موارد عقب مانده خود صحبت کنید ، اما ارائه تاریخ های ثابت تحویل در فرآیند فروش نویدهایی است که شما را محکم نگه دارید.
  4. اگر وابستگی به مشتری وجود دارد ، آنها را به طور م communicateثر برقرار کنید و اطمینان حاصل کنید که مشتریان پیامدهای عدم رعایت مسئولیت های خود را در روند فروش و اجرا درک می کنند.
  5. جای خطا بگذارید. تأخیر اتفاق خواهد افتاد ، اشتباهات رخ خواهد داد ، اشکالات سر زشت خود را بالا خواهند برد. اطمینان حاصل کنید که جدول زمانی شما همه موارد بالا را مجاز می داند.
  6. به مشتریان خود اجازه ندهید برنامه شما را مشخص کنند ، در غیر این صورت وقتی دیر رسیدید مسئولیت را بر عهده می گیرید. بهتر است این کار را انجام دهید و به درستی انجام دهید تا اینکه دیر وقت یا درست آن را درست انجام دهید.
  7. کارکنان فروش خود را نظم دهید و از آنها بخواهید مسئولیت پیش بینی های نادرست را بر عهده بگیرند. مشکل را پایین خط تولید قرار ندهید. انصاف نیست که شخص دیگری به یک قول ناقص عمل کند.
  8. مطالب بازاریابی خود را رام کنید. بسیار خوب است که واژگان بازاریابی خود را گسترش دهید ، اما به محصولات ، ویژگی ها ، نسخه ها ، جدول زمانی یا خدماتی که قادر به انجام واقعی آنها نیستید قول ندهید.
  9. هنگامی که پروژه از برنامه خارج است ، فوراً به مشتری اطلاع دهید. ضروری است که مشتری واقعیت اتفاقات را بداند. بسیاری از اوقات ، مشتریان در مهلت مقرر می فهمند که قصد ندارند این کار را انجام دهند. مانند دنباله ای از دومینو ، این می تواند چندین طرح پایین دست را که شرکت شما از آنها آگاه نیست ، نابود کند.