فروش فلش تبدیل به معادل های واقعی فروشگاه های فروش

فروش فلش

یک است فروش فلش؟ فروش فلش پیشنهادی با تخفیف شدید است که منقضی سریع دارد. ارائه دهندگان تجارت الکترونیکی با ارائه فروش فلش روزانه در سایت خود ، شروع به فروش بیشتر می کنند. مصرف کنندگان روزانه بازگشت خود را از دست می دهند تا ببینند معامله چیست ... خرید کالاهای بیشتر ، اغلب. آیا این کار می کند؟

مارک های آشنا با مشتریان وفادار دیگر نمی توانند جذابیت فروش فلش را نادیده بگیرند. خرده فروشان می توانند فروش فلش را در وب سایت های موجود خود ادغام کنند بدون اینکه لازم باشد با یک بخش فناوری اطلاعات همکاری کنند یا هزینه و زمان زیادی صرف کنند. از اینفوگرافی مونتات ، فروش فلش تبدیل به معادل های واقعی فروشگاه های فروش

اینفوگرافیک فروش فلش