چگونه مشاغل کوچک از نرم افزار برای مدیریت مخاطبین استفاده می کنند

انگشت شست

چگونه مشاغل کوچک از نرم افزار برای مدیریت مخاطبین استفاده می کنند

با بیش از 90٪ مشاغل کوچک از برخی از اشکال دیجیتال مدیریت داده برای ذخیره مخاطبین ، به نظر می رسد که مشاغل کوچک در عصر دیجیتال فرو رفته اند. اما ، ما می خواستیم بدانیم که این مشاغل کوچک با داده های تماس چه می کنند. آنچه کشف کردیم ممکن است شما را متعجب کند. شما می توانید نتایج کامل نظرسنجی را در اینجا مشاهده کنید آدرس دو دانشگاه.