هنر مخفی بازاریابی دیجیتال

اینفوگرافیک بازاریابی دیجیتال هنری

این اینفوگرافیک از Hostgator بین تبلیغات و تبلیغات ، ابزارها و رویدادهای واقعی بازاریابی دیجیتال باز می گردد. SEO یک استراتژی است ، اما Analytics یک استراتژی نیست - بلکه ابزاری برای کمک به تعیین استراتژی است. بازاریابی پولی بخشی از یک استراتژی کلی است اما به خودی خود یک استراتژی نیست. و تبدیل یک استراتژی نیست ، بلکه نتیجه یک استراتژی است. نوع عجیب و غریب چگونه آنها را با هم ترکیب می کنند ، اما برخی از ابزارها ، چیزهای کوچک و آماری وجود دارد که ارزش را فراهم می کند.

میزبان: بازاریابی صحیح چیزی در حوزه دیجیتال می تواند دست نیافتنی و مرموز به نظر برسد. چندین راه وجود دارد که باید به طور همزمان ردیابی و اندازه گیری شود تا اطمینان حاصل شود که شما کار بهینه انجام می دهید و بیشترین ضربه را به شما وارد می کنید.

من معتقدم که بازاریابی در حوزه دیجیتال دست نیافتنی و نه مرموز است. پیش از این هرگز نوع ابزاری را برای تصمیم گیری هوشمند در اختیار نداشتیم. و بدون اشاره به بازاریابی موبایل ، استراتژی های ویدئویی و بازاریابی از طریق ایمیل - فکر می کنم این اینفوگرافیک نشانه را از دست داد.

اینفوگرافیک-راز-هنر-بازاریابی-دیجیتال