رسانه اجتماعی برای بازاریابی شما چه معنی دارد

بازاریابی رسانه های اجتماعی

آیا هنوز سعی داریم شما را در یک استراتژی رسانه اجتماعی صحبت کنیم؟ من واقعاً امیدوارم که چنین نباشد - اعداد موجود هستند و ثابت شده اند. اگر شرکت شما از شبکه های اجتماعی سواستفاده نکرده است ، مطمئناً رقبای شما از این مزیت استفاده می کنند. من بیان نمی کنم که رسانه های اجتماعی همان چیزی است که معلمان به آن قول داده اند - ردیابی و اندازه گیری بازده سرمایه گذاری هنوز یک مسئله دشوار است. اما این روش های آسان تری را برای برقراری ارتباط با شرکت ها و مارک ها و خدمات آنها ایجاد کرده است. روزی در شبکه من نمی گذرد که مردم درخواست توصیه یا مشکلی نکنند که شرکت شما بتواند به آنها پاسخ دهد. آنجا باش!

این اینفوگرافیک از ویکی موتور شما را از طریق برخی از آمارهای مهم مرتبط با بازاریابی و رسانه های اجتماعی راهنمایی می کند. مأموریت Wikimotive ارائه راه حل های جامع بازاریابی آنلاین به نمایندگی های فروش اتومبیل و مشاغل در هر اندازه است.

رسانه اجتماعی چه چیزی برای بازاریابی شما دارد