شبکه های اجتماعی توسط شماره ها

شبکه های اجتماعی پیش

دیروز ، ما یک Infographic زیبا را در تاریخچه شبکه های اجتماعی. امروز ، اینفوگرافیک خارق العاده دیگری داریم - وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی. این یک دیدگاه جهانی عمیق در مورد شبکه های اجتماعی از نظر اندازه ، جمعیت و رشد است - و درکی از اینکه آیا ما به یک نقطه اشباع رسیده ایم یا خیر ، ارائه می دهد. این اینفوگرافی با مجوز از رسانه های اجتماعی را روشن کنید.

sms شبکه های اجتماعی

یک نمودار که ممکن است تصور اشتباهی ایجاد کند این است نینگ، که مدل تجارت خود را از شبکه های رایگان به شبکه های پولی تغییر داد. البته آنها قصد داشتند تعداد زیادی از افراد را در این حرکت از دست بدهند - اما در واقع به عنوان یک نرم افزار به عنوان یک ارائه دهنده شبکه اجتماعی سرویس در سال 2011 رشد خوبی دارند.