افول روزنامه ها

افول روزنامه

برخی از افراد صنعت روزنامه دوست دارند شما برای آنها عزاداری کنید. در حالی که من هنوز بوی کاغذ روزنامه را دوست دارم و روزنامه نگاری حرفه ای را دوست دارم ، این صنعت یکی است که برای همیشه بخاطر گرفتن بوت از آن ممنونم. من قصد ندارم دوباره در مورد آن ادامه دهم ... پست های قبلی من اینجا کلیک نمایید, اینجا کلیک نمایید, اینجا کلیک نمایید و اینجا کلیک نمایید تقریباً آن را بپوشانید!

با این وجود با پیشرفت غیرقابل انکار زمان و تکامل فناوری ها ، به نظر می رسد صنعت روزنامه ای که یک بار غالب بود ، تسلیم پدیده جهانی یعنی اینترنت شد. صنعت روزنامه با گستردگی جهانی ، سهولت دسترسی و محبوبیت در بین جوانان باهوش فن آوری ، با کاهش چشمگیر تیراژ و هزینه تبلیغات روبرو شده است ، و این س resال قاطع "آیا آینده ای برای روزنامه ها وجود دارد؟" از اینفوگرافیک: کاهش روزنامه

روزنامه اینفوگرافیک روزنامه روزنامه کاهش