قدرت فیس بوک

قدرت فیس بوک

پاشنه نشر چرا فیس بوک آن را برش نمی دهد، این اینفوگرافیک را مستقیماً از منبع می یابیم ... قدرت فیس بوک! اگر همه پرهای اعداد بزرگ را رد کنید ، پایین اینفوگرافیک داستان واقعی است ... آیا نتایج کسب و کار در آنجا وجود دارد؟ فیس بوک می گوید آنها هستند.

  • در تجزیه و تحلیل بیش از 60 کمپین در فیس بوک ، 49٪ بازدهی 5 برابر در هزینه تبلیغات داشتند ، 70٪ بازده 3 برابر داشتند.
  • 35٪ از مشاغل دارای هزینه کمتر برای هر تبدیل.
  • در مقایسه با میانگین آنلاین ، تبلیغات فیس بوک به دست آمده است 31٪ آگاهی بیشتر از برند ، 98٪ آگهی یادآوری بیشتر و 192٪ سهم بیشتر از تبدیل.
  • در مقایسه با نرخ اعتماد 47٪ در رسانه های سنتی ، فیس بوک تبلیغات 92٪ نرخ اعتماد داشت.

ای کاش در مورد 60 کمپین واقعی اطلاعات بیشتری می گرفتم ... آیا آنها یک نمونه تصادفی بودند؟ بودجه چقدر بود؟ این کمپین ها چه مدت اجرا شد؟ در این مورد س questionsالات زیادی وجود دارد! کاش آنها در آنجا شفافیت بیشتری ایجاد می کردند.

تبلیغات فیس بوک