الگوهای iOS و Android App Icon Photoshop

الگوی نماد برنامه

مهم نیست که چقدر ساده یا دشوار باشد ، به نظر می رسد امروزه شما می توانید در شبکه جستجو کنید و تقریباً هر ابزاری برای کمک به بهره وری خود پیدا کنید. ما در حال توسعه یک برنامه تلفن همراه سفارشی برای یک مشتری هستیم و او ما را ملزم به طراحی و استخراج فایلهای آیکون لازم برای بارگذاری با برنامه در iOS و Android می کند.

خوشبختانه طراح مایکل فلاروپ وقت خود را صرف ساخت آیکون برنامه 6 iOS ، آیکون برنامه iOS 7 و اسکریپت اقدام خروجی فتوشاپ Android Launcher کرده است. از همه بهتر ، او این الگوها را در سایت خود منتشر کرد الگو نماد برنامه برای بارگیری

در اینجا چگونه کار می کند:

مطمئن باشید که مایکل برای کار سختش کمک مالی ارسال می کنید ... ما این کار را کردیم! این کار خارق العاده او است که وقت ارزشمندی را از برنامه طراحی ما صرفه جویی کرد.

Photoshop-template-ios-app-icon