LinkedIn در حال آزمایش ویژگی جدید اعلان آب و هوا

LinkedIn ویژگی آب و هوا را اضافه می کند

به نظر می رسد LinkedIn در حال آزمایش اعلان هواشناسی در سراسر نوار سرصفحه است. از دیروز ، نگاه کردن روی نماد اطلاعات آب و هوا نشان می دهد که این سرویس "Power by sun365" است ، سازندگان یک افزونه Google Chrome و وب سایت داشبورد هواشناسی sun365.me. بله ، آنها می گویند "قدرت" ، نه "مجهز به انرژی".

LinkedIn ویژگی آب و هوا را اضافه می کند

به نظر می رسد این باشد یک آزمایش آزمایشی بسیار محدود، یا پخش بسیار کند ، زیرا من نتوانستم حتی یک نفر دیگر را که این ویژگی را می بیند پیدا کنم.

سوال بزرگ این است ، چرا؟ حدس من این است که آنها عقیده دارند که افراد بیشتری صبح خود را با LinkedIn شروع می کنند یا ممکن است باعث "چسبندگی" سایت شود. این به نظر من یک شوت از راه دور است. شما چی فکر میکنید؟ آیا این قابلیتی است که دوست دارید در LinkedIn داشته باشید؟