جرم و دفاع از تولید تقاضا

اینفوگرافیک تولید تقاضا

با مارس جنون شیرین شانزده در حال انجام بازی ها ، ادغام فکر می کند که این زمان مناسبی برای بهره گیری از اشتیاق ورزشی دانشجویی افراد مورد نظر است. جدید اینفوگرافیک ادغام اینفوگرافیک به موقع و سرگرم کننده ای است که از استعاره های بسکتبال کم حجاب و در عین حال امیدوار کننده اطلاعاتی برای نشان دادن مزایای اتوماسیون تلاش های تولید تقاضای شخص ثالث استفاده می کند.

نکات کلیدی اینفوگرافیک شامل موارد زیر است:

  • جرم بد - کارهای دستی و زمان واکنش کند
  • جرم بزرگ - خودکار کردن برای به دست آوردن فرصت های بیشتر
  • دفاع بد - اجازه می دهیم داده های خراب از بین بروند
  • دفاع بزرگ - مسدود کردن داده های خراب

ادغام برخی از آمارهای شگفت انگیز را ارائه می دهد ... نه تنها پس انداز زمانی که تیم شما می تواند صرفه جویی کند ، بلکه افزایش سریع تولید تقاضا منجر به نتایج بیشتر کسب و کار می شود. بیشتر اینفوگرافیکها بر تمیزی ، کامل بودن و حرکت داده های مورد نیاز برای هدف گیری بهتر و سریعتر تمرکز دارند.

اینفوگرافیک پاکیزگی داده های تولید تقاضا