14 اصطلاح مختلف در سیستم عامل های اتوماسیون بازاریابی استفاده می شود

شرایط سیستم عامل های اتوماسیون بازاریابی

من مطمئن نیستم که چرا بازاریاب ها همیشه احساس می کنند اصطلاحات خود را برای تقریباً همه چیز درست می کنند ... اما ما این کار را می کنیم. حتی اگر سیستم عامل های اتوماسیون بازاریابی از ویژگی های نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند ، هر یک از محبوب ترین ارائه دهندگان اتوماسیون بازاریابی ، هر ویژگی را متفاوت می نامند.

اگر سیستم عامل ها را ارزیابی می کنید ، وقتی به صداقت می پردازید ، ویژگی های یکسان وجود دارد ، ممکن است کاملاً گیج کننده باشد.

گاهی اوقات ، به نظر می رسد که بازاریابان به زبان دیگری صحبت می کنند - به ویژه هنگامی که از اصطلاحات مرتبط با ابزارها و سیستم عامل های خاص استفاده می کنند. هنگامی که اصطلاحات خاصی در همه سیستم عامل ها استاندارد نباشد ، این مسئله پیچیده تر می شود. با شناخت اصطلاحات اتوماسیون بازاریابی مرتبط با خود ، اصطلاحات خودکار بازاریابی خود را مرتب کنید مارکتو, بخشنده, HubSpot, قانون در و الوکوآ در اینفوگرافیک Uberflip ، نحوه "صحبت در اتوماسیون بازاریابی".

این اینفوگرافیک شامل بازدیدکنندگان ناشناخته وب سایت ، سوابق ، لیست ها ، لیست های فیلتر شده (یا بخش ها) ، عوامل رویداد ، کمپین ها ، کمپین های قطره ای خودکار ، فعالیت ها ، امتیازات ، ادغام های Salesforce ، علم تجزیه و تحلیل، دارایی ها ، تقویم و پشتیبانی جامعه.

اصطلاحات اتوماسیون بازاریابی