Martech اکنون در Google Currents موجود است

جریانهای Google

اگر تلفن هوشمند یا رایانه لوحی دارید ، مشاهده وب سایت ها کمی چالش برانگیز است. گوگل به کمک می آید جریانهای Google.

Google Currents بر روی استروئیدها Google Reader است ، حتی به ناشران اجازه می دهد محتوای خود را بهینه کرده و با استفاده از Google Currents Producer خود آن را سازماندهی کنند.

Martech در Google Currents

حتماً مشترک شوید Martech در Google Currents. ما همه بخش های خود را از هم جدا کرده ایم ، نمایش رادیویی ، فیلم ها و حتی بخش های ما محتوای Google+!