ماوریکس در محل کار: چه کسی استخدام می کند؟

ماوریکس در محل کار: چرا ذهن اصلی در کسب و کار پیروز می شودماه گذشته باشگاه کتاب بازاریابی ایندیاناپولیس ماوریکس در کار را به عنوان کتاب برای خواندن انتخاب کرد. من عاشق کتاب هستم و مخصوصاً عاشق کتاب تجاری هستم. خانه من پر از آنهاست. من این یکی را می خوانم و تازه شروع کردم هرگز به تنهایی غذا نخورید: و رازهای دیگر موفقیت ، هربار یک رابطه.

ماوریکس در محل کار یکی از آن کتابهای فوق العاده الهام بخش است ، اما مطمئن نیستم که "پر" از آنها را می گیرم یا نه. تام پیترز ، گای کاوازاکی ، ست گودین و حتی دوستان و خانواده ام مرتباً به من می گویند ماوریک باش.

من قلباً یک ماوریک هستم ، اما مطمئن نیستم که دنیا به این همه ماورک نیاز دارد. آیا ما

تک رو: یک مخالف تنها ، به عنوان یک روشنفکر ، یک هنرمند یا یک سیاستمدار ، که جدا از همکاران خود موضع مستقلی می گیرد.

از این گذشته ، آیا ما به مردانی نیاز نداریم که بخواهند ماشین های ما را درست کنند ، کف خانه ها را جارو کنند ، اتوبوس ها را نگه دارند و فروشگاه را تماشا کنند؟ آیا واقعاً هر مشاغل توانایی ادامه تبلیغات ماوریکس را دارد؟ اینگونه نیست که من در مورد روحیه کارآفرینی خودم شک دارم ، فقط شک دارم که فرصتهای زیادی برای ماوریکس وجود دارد.

یکی از دوستان خوبم پرسید که چگونه کتاب را دوست دارم؟ من پاسخ دادم ، "من کتاب را دوست دارم!"

سپس مجبور شدم به کار خود برگردم. اینطور نیست که کار من اجازه نمی دهد تأثیرگذار باشم ... این فقط همین است تجارت به عنوان یک کل لزوما قدردان ماوریک در کار نیست. آنها افراد غیر مطابق ، خارجی ، مشکل ساز هستند. غالباً ، فکر می کنم این ماوریک است که در نهایت به دنبال فرصت بعدی می گردد - زیرا این هرگز جایی نیست که آنها فقط آنجا را ترک کرده اند.

آیا من در این مورد اشتباه می کنم؟