استراتژی های توئیت موثر

توییت های خود را به حداکثر برسانید

من داده های این گزارش از Buddy Media و اینفوگرافیک از Fusework Studios را دوست دارم. داده ها به فرصتی اشاره دارد که مشاغل باید در هنگام دسترسی با مشتریان درگیر شوند ، از پیروان خود بخواهند که اقدامی انجام دهند و پیام را ساده نگه دارند. البته من همیشه مشتریان خود را به آزمایش و اندازه گیری تشویق می کنم. شاید رقبا در آخر هفته ها توییت نمی کنند - می تواند زمان مناسبی برای جلب توجه شما باشد.

اگر می خواهید همه داده های موجود در این اینفوگرافیک را مشاهده کنید ، گزارش کامل Buddy Media ، استراتژی های Tweeting موثر: یک بررسی آماری را بارگیری کنید. و ، حتماً اینفوگرافیک ما را در این قسمت بررسی کنید دلایل عدم پیگیری شما در توییتر!

اینفوگرافیک توییت های خود را به حداکثر برسانید