وب سایت Microsoft Office فیس لیفت می شود

سایت خوبی ... من طرح جدید را دوست دارم. خبر بد ... دیگر نمی توانم روی Firefox راست کلیک کنم تا کلیپ آرت را بلند کنم. آه ، اما هنوز تصاویر صفحه وجود دارد!

مایکروسافت آفیس آنلاین