My Analytics: Google Analytics برای iPhone

تجزیه و تحلیل من

KISSmetrics یک برنامه رایگان آیفون رایگان به نام تجزیه و تحلیل من. این سریعترین راه برای دیدن نحوه کارایی معیارهای Google Analytics شما است که از میز کار دور هستید.

در اوایل سال جاری ، افراد در KISSmetrics به دنبال یک برنامه Google Analytics مناسب بودند که به آنها کمک کند برگه های داده های خود را نگه دارند. و آنها یکی را پیدا نکردند. یا برنامه های تلفن همراه WAY بسیار ابتدایی بودند و به شما اجازه نمی دهند هیچ مقایسه ای انجام دهید ، یا اینکه آنها سعی کردند WAY را بیش از حد انجام دهند و استفاده از آنها آسان نبود.

تجزیه و تحلیل من داده های Google Analytics شما را هنگام حرکت ، در جلسه یا نیاز به یک به روزرسانی سریع نشان می دهد.

با تجزیه و تحلیل من، می توانید داده های امروز را با دیروز ، همان روز هفته گذشته و همان روز دو هفته قبل مقایسه کنید. همچنین می توانید داده های دیروز را با هفته های گذشته یا داده های این هفته با هفته های گذشته مقایسه کنید.

تجزیه و تحلیل من داده های مورد نیاز شما را فوراً به شما می دهد. دسترسی سریع به بازدیدهای خود ، بازدید کنندگان منحصر به فرد ، بازدید از صفحه ، اهداف ، معاملات تجارت الکترونیکی و درآمد تجارت الکترونیک خواهید داشت.