مانیفست خوشبختی من

Hugh MacLeod at GapingVoid.com had a great post today asking folks for their ‘manifestos'. Thanksgiving inspired me to write mine on happiness. Here's what I wrote and what Hugh posted (with a couple grammatical edits and Hugh's wonderful illustration!):

1144466110 انگشت شست

فرهنگ ما مملو از پیام هایی است که ما را در مسیر نابودی خود سوق می دهد. خوشبختی با چیزهایی که ما نداریم برابر است ... ماشین ، پول ، شکم 6 تایی ، جوایز ، سبک زندگی یا حتی فقط نوشابه. دانش با ثروت ، هر چند انباشته یا موروثی ، برابر است. این بیماری فرهنگ ماست ، به ما اطمینان می دهد که ما هرگز به اندازه کافی باهوش ، هرگز به اندازه کافی ثروتمند ، هرگز به اندازه کافی نیستیم.

رسانه ها ما را با داستان های ثروت ، جنس ، جنایت و قدرت سرگرم می کنند - همه چیزهایی که ممکن است بیش از حد استفاده شوند به ما یا دیگران آسیب برسانند. دولت ما حتی در جهت گیری نادرست مشارکت می کند و ما را با قرعه کشی داغدار می کند. هر پیام بازاریابی و هر تبلیغ تجاری یکسان است ، "شما وقتی خوشحال خواهید شد".

We are not happy with our spouses, so we get divorced. We're not happy with our homes, so we relocate our families and buy bigger until we can't afford them. We shop until our credit is used up and we go bankrupt. We are not happy with our jobs, so we join in hurtful politics to try to accelerate our promotions. We're not happy with our employees so we hire new ones. We're not happy with our profits, so we let faithful employees go.

We are a culture of individuals who are told that hording is the best path to happiness. The grass is always greener – the next girlfriend, the next home, the next city, the next job, the next drink, the next election, the next, next, next… We are never taught to be happy with what we have now. We must have it, and have it now. That's when we'll be happy.

Since it's only possible for the selected few to have it all, the bar is always higher than we can reach. We can never achieve happiness as defined by our culture. How do we cope? We medicate. Illicit drugs, alcohol, prescription medications, tobacco are all necessary and popular since they take the edge off of our unfulfilled lives.

در حقیقت ، ما در راس جهان هستیم. ما رهبرانی هستیم که همه عناصر موفقیت را که یک فرهنگ در برابر آن سنجیده می شود ، داریم. ما قدرتمندترین ارتش ها ، خارق العاده ترین منابع طبیعی ، بزرگترین اقتصاد و شگفت انگیزترین افراد را داریم.

با این حال ، ما خوشحال نیستیم.

Don't rely on anyone or anything outside your own self to drive your happiness. It is up to no one but you. When you own your happiness no one can steal it, no one can buy it, and you don't have to look elsewhere to find it. But you can give some away anytime you would like!

God bless you and yours this fantastic Thanksgiving! Thanksgiving is 1 day out of a year. Perhaps we should have “Self-giving” and reverse our calendar. Let us spend the rest of the year being happy with what we have and one day spoiling ourselves with what we don't have. Let us be happy with our family, our children, our home, our job, our country and our lives.

خوشحال خواهید شد ... وقتی سعادت را در خود پیدا کنید.

4 نظرات

  1. 1

شما چه فکر میکنید؟

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.