روزنامه ها باید فکر کنند ...

روزنامه.gifFrom Seth's وبلاگ امروز در مورد یک مقاله in Editor and Publisher about Godin's views from کوچک بزرگ بزرگ است و چگونگی کاربرد آنها در صنعت روزنامه.

Most companies that are looking to advance themselves will do a SWOT analysis comparing themselves to their competition. The problem is that the ‘local' media did a great job of ignoring the Internet as a threat for a long time. It wasn't until the Newspapers handed Classified revenue to Craig's List and eBay that they figured out that this Interweb thing was here to stay. But they have yet to flex their regional muscles and take advantage of where they are at.

SWOT = (S) ثبات ، (W) eaknesses ، (O) فرصتها ، (T) تهدیدها

سه عامل اساسی وجود دارد كه روزنامه در رقابت اینترنتی خود دارد: پوشش محلی ، توزیع محلی و منابع محلی. آیا آنجا چیز مشترکی می بینید؟ محلی ، محلی ، محلی !!! اینها 3 عاملی هستند که باید یک شبه به مزیت های رقابتی تبدیل شوند! من بیش از یک دهه را در صنعت روزنامه گذراندم و از بالای ریه هایم فریاد زدم که باید از نقاط قوت خود استفاده کنیم و از فرصتهای محلی بودن استفاده کنیم. روی گوش های کر بود.

مسئله اصلی این است که صنعت روزنامه یک صنعت محارم است. رهبران آن در صنعت تحصیل کرده اند و به ندرت صنعت را برای استعداد ترک می کنند. از طرف دیگر ، صنعت اینترنت استعدادهای بسیاری از صنایع را جمع کرده است - از جمله روزنامه ها (moi).

I'm not sure that the key is that newspapers need to think small, I truly believe that they need only take advantage of the differences they have as a regional business. As well, I think it's high time that they begin looking outside their four walls to pull in talent. The folks that have been there for a lifetime aren't doing them very good.

یک نظر

  1. 1

شما چه فکر میکنید؟

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.