رسانه های پرداخت شده ، متعلق به خود و درآمد: تعریف ، مخاطب و ویژگی ها

رسانه های کسب شده متعلق به پرداخت

تبلیغ محتوا به 3 کانال اصلی وابسته است - رسانه های پولی ، رسانه های تحت مالکیت و رسانه های کسب شده.

اگرچه این نوع رسانه ها چیز جدیدی نیستند ، اما برجستگی و رویکرد آنها به رسانه های تحت مالکیت و کسب درآمد تغییر کرده است و رسانه های سنتی پرداخت شده را به چالش می کشد. پاملا باوستارد ، هشت پا رسانه ای

تعاریف رسانه ای پرداخت شده ، متعلق به خود و درآمد

طبق اخبار هشت پا ، این تعاریف عبارتند از:

  • رسانه پرداخت شده - هر چیزی که برای هدایت ترافیک به دارایی های رسانه ای متعلق به آن پرداخت شود. برای افزایش میزان مواجهه خود از طریق کانال هزینه پرداخت می کنید.
  • متعلق به رسانه ها - هر کانال ارتباطی یا پلتفرمی که متعلق به مارک شما باشد و ایجاد کرده و بر آن کنترل داشته باشید.
  • رسانه های کسب شده - هنگامی که افراد در مورد نام تجاری و محصول شما صحبت می کنند و آن را به اشتراک می گذارند ، یا در پاسخ به محتوایی که شما به اشتراک گذاشته اید یا از طریق ذکر داوطلبانه. این تبلیغات رایگان ایجاد شده توسط طرفداران است.

اضافه می کنم که اغلب بین استراتژی ها همپوشانی وجود دارد. ما اغلب با بدست آوردن توزیع انبوه از طریق منابع پرداخت شده ، یک کمپین رسانه ای بدست آورده را شروع می کنیم. رسانه های پولی منابع محتوا را معرفی می کنند ، اما سپس موارد دیگر رسانه های متعلق به منابع آن را برمی دارند و کسب درآمد موارد دیگر ذکر شده از طریق کانال های اجتماعی.

بازاریابی دیجیتال-رسانه ای-پرداخت شده-و-دارای-درآمد

شما چه فکر میکنید؟

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.