اتوماسیون PPC: کلمات کلیدی Gone Wild

کلمات کلیدی ppc وحشی شدند

کلمات کلیدی ppc وحشی شدنددو ماه پیش ، در مورد شرکتی شنیدیم که بود پیشنهاد بیش از یک میلیون کلمه کلیدی. افراد بازاریابی این شرکت فکر می کردند که این واقعا جالب است. واقعاً؟

اگر کسی بودجه PPC کافی داشته باشد ، پیشنهاد مناقصه برای بسیاری از کلمات کلیدی چه مشکلی دارد؟ تأکید بر تطابق گسترده ، "چربی سر" ، عدم استفاده از کلیدواژه های منفی و استفاده بی رویه از اتوماسیون / درج کلمه کلیدی پویا منجر به نمایش تبلیغات بی اثر / ناخوشایند می شود.

یک سال پیش ، هنگام انجام جستجوی آنلاین برای یک کودک خانه ، یکی از مشاوران PPC ما با تبلیغ تبلیغاتی "پرستار بچه برای فروش یا اجاره!" مواجه شد.

از نظر ما ، چنین تبلیغاتی به طور خودکار توسط ابزارهایی ایجاد می شوند که کلمات کلیدی را براساس جستجوهای واقعی و تبلیغات متنی عمومی تولید می کنند. بنابراین ، در نهایت با گروههای تبلیغاتی همراه خواهید بود که دارای تعداد مضحکی از کلمات کلیدی (هزاران هزار ، معمولاً غیرمرتبط با یکدیگر) و کمپینهای PPC هستند که مدیریت و کنترل آنها غیرممکن است.

در اینجا چند نمونه اخیر وجود دارد:

جستجو برای پسر پیشنهاد "پسر تخفیف در فروش!" وقتی این شرکت واقعاً لباس پسرانه می فروخت.

اتوماسیون PPC

یک شرکت فروش لوازم لوله کشی برای جستجو خرید چیزها نشان داده شد.

اتوماسیون کلمات کلیدی PPC

یکی از بزرگترین کتابفروشی های آنلاین در نمایشگاه حضور یافت حیوان خانگی. بدتر ، به URL نمایشگر نگاه کنید. پاسیو با حیوان خانگی یا حتی کتاب چه ارتباطی دارد؟

اتوماسیون PPC

اگر چند جستجو در کلمات کلیدی عمومی انجام دهید ، یافتن چنین نمونه هایی آسان است. سپس دوباره ، هر چند وقت یک بار ، یک سنگ قیمتی را برای جستجوی خاص تر هنگامی که حداقل انتظار آن را دارید ، خواهید یافت.

به هر حال ، اهرم نیرو اتوماسیون PPC هنگامی که نیاز به صرفه جویی در نیروی انسانی دارید ، اما این کار را به هزینه اثربخشی انجام ندهید. وقتی کمپین های PPC شما به درستی بهینه سازی نشده اند ، کار خود را تمام می کنید کلمات کلیدی PPC Gone Wild.

داستانهایی که دیده اید درست است؛ فقط نام شرکت ها برای محافظت از نادان پاک شده است.