متخصصان روابط عمومی: شما از CAN-SPAM معاف نیستید

Depositphotos 21107405 متر 2015

قانون CAN-SPAM از سال 2003 منتشر شده است ، با این وجود متخصصان روابط عمومی ادامه ارسال ایمیل های انبوه به طور روزانه برای ارتقا مشتریان خود. عمل CAN-SPAM کاملاً واضح است ، "هر پیام الکترونیکی الکترونیکی که هدف اصلی آن تبلیغات تجاری یا تبلیغ کالا یا خدمات تجاری است."

متخصصان روابط عمومی که بیانیه های مطبوعاتی را به وبلاگ نویسان توزیع می کنند ، قطعاً واجد شرایط هستند. دستورالعمل های FTC برای ایمیل فرستندگان تجاری روشن است:

به گیرندگان بگویید که چگونه از دریافت ایمیل آینده از شما انصراف دهند. پیام شما باید شامل توضیح واضح و روشنی باشد در مورد اینکه چگونه گیرنده می تواند از دریافت ایمیل از شما در آینده انصراف دهد. اعلان را به روشی بسازید که تشخیص ، خواندن و درک آن برای یک فرد عادی آسان باشد.

هر روز از متخصصان روابط عمومی و آنها ایمیل می گیرم هرگز دارای هر مکانیزم انصراف بنابراین ... من می خواهم از آنها پاسخگو باشم و پرونده را تشکیل دهم شکایت FTC با هر ایمیلی که دریافت می کنم مکانیسم انصراف ندارد. من به وبلاگ نویسان دیگر توصیه می کنم این کار را انجام دهند. ما باید این متخصصان را مسئول بدانیم.

توصیه من به متخصصان روابط عمومی: یک ارائه دهنده خدمات ایمیل دریافت کنید و لیست ها و پیام های خود را مستقیماً از آنجا مدیریت کنید. من از دریافت ایمیل های مربوطه بد نیستم ، اما دوست دارم این فرصت را داشته باشم که از ایمیل های نامرتبط خودداری کنم.