پلاگین وردپرس: PostPost (به روز شده)

به روز رسانی: این افزونه به صفحه Projects من منتقل شده و به روز شده است:

پست پست - یک افزونه وردپرس برای قرار دادن محتوای سفارشی قبل و بعد از هر پست در سایت یا خبرمایه خود.

تبلیغات خوراک تقاطع کمیسیون

من این پلاگین را پس از تلاش برای اضافه کردن تبلیغات به خوراک خود توسط خودم و ناامید شدن نوشتم. این اولین افزونه "کامل" من است اما فکر می کنم بسیار تمیز نوشته شده است. من واقعاً با استفاده از معماری پلاگین فهمیدم پلاگین حق نسخه برداری افکار ساده. من از ساخت و ساز استفاده کردم رایان داف افزونه WP Contact Form برای نوشتن سازنده تر آن. از آنجا که این پلاگین بسیار ساده است ، برای بارگیری و یادگیری نحوه نوشتن یک افزونه بسیار عالی است.