پروژه های بازاریابی در مقابل فرایندها

هدف آتش آماده

بسیاری از مشتری های ما هنگام استفاده از آنها نیاز به کمی آموزش مجدد دارند. آنها عادت کرده اند مثل اینکه برای خرید مواد غذایی با فروشندگان بازاریابی خود کار می کنند. آنها می خواهند جزئیات ، قیمت و پرداخت را تعیین کنند. ما بازاریابی انجام داده ایم پروژه ها در گذشته و ما واقعاً اکنون از آنها دوری می کنیم. تا زمانی که نتوانیم برای انجام چندین پروژه یک پروژه قیمت گذاری کنیم ، به طور معمول از معامله دور می شویم. در عوض ، ما برای ایجاد فرایندهای بازاریابی به طور مداوم با مشتریان خود کار می کنیم.

مسئله این است که پیاده سازی بازاریابی بسیار بسیار متفاوت است. شما در حال خرید سرور نیستید ، بلکه یک استراتژی مبتنی بر منابع و نتایج را شکل می دهید. بازاریابی یک است آماده ، آتش ، هدف استراتژی برای اینکه بتوانید از تأثیر پروژه بازاریابی مطلع شوید ، باید نتایج را اجرا کنید و شروع به دیدن کنید. من برایم مهم نیست که این یک طراحی مجدد سایت ، یک برنامه بازاریابی از طریق ایمیل است ، یا فقط یک برنامه است طراحی اینفوگرافیک.

به عنوان نمونه ، هنگام طراحی اینفوگرافیک ، ما طرحی را با پیش نویس واقعی پیشنهاد می دهیم تا کار و طرح هنری را به مشتری نشان دهد. اگر آنها آن را دوست دارند ، ما تکرارهای مختلفی را با محتوا انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم پیام صحیحی را بیان می کند. اینفوگرافی را تنها در صورت پذیرش کامل و تأیید و مستند کردن حقایق خود ، منتشر می کنیم. ما همچنین آن را در همه وب سایت ها مورد انتقاد قرار نمی دهیم ... ما به صورت محلی راه اندازی خواهیم کرد ، اطمینان حاصل خواهیم کرد که وسیله ای برای اندازه گیری تأثیر ، تماشای نتایج و سپس شروع به تبلیغ آن داریم. آماده ، آتش ، هدف.

وقتی با مشتری در زمینه بهینه سازی موتور جستجو کار می کنیم ، این کار را می کنیم هرگز از آنها بخواهید برای کلمات کلیدی خاص قرارداد ببندند. ما بستر و محتوا را بهینه می کنیم (اماده) ، سپس استراتژی را با راه اندازی سایت اجرا می کنیم (آتش) ، و سپس مشاهده می کنیم که چگونه سایت ایندکس می شود و کدام کلمات کلیدی به بهترین شکل تبدیل می شوند ... و دوباره برای آنها بهینه سازی می کنیم (هدف).

ما تاریخ های هدف را دوست داریم ، اما می بینیم که آنها تقریباً با همه مشتری ها رفت و آمد می کنند. اکثر مشتری ها تشخیص می دهند که تغییرات و تعدیلات اضافی اتفاق می افتد بنابراین تاریخ هدف خط پایان نیست ، بلکه بیشتر سرعت دارد. هرچند برخی از مشتریان دوست دارند تاریخ را فشار دهند ... در حالی که منابعشان به موقع نیستند یا درخواست تغییرات اضافی می کنند ... یا اینکه تغییرات بازار انجام می شود و کمپین به بازطراحی نیاز دارد. هنوز مشتریان دیگر تسلیم "ما می شوند ، یک بیخ و بن فروشنده را بزنیم تا تلاش کنیم پول بیشتری از این رابطه خارج کنیم" ... ما اخراج این مشتریان را آموخته ایم.

کلید موفقیت در ایجاد یک روند خوب بازاریابی چابکی و حرکت در سریعترین زمان ممکن است. آماده ، آتش ، هدف. آماده ، آتش ، هدف. آماده ، آتش ، هدف. تشخیص دهید که همه قطعات در حال حرکت هستند و برای به دست آوردن یک استراتژی بازاریابی به یک تعادل ظریف نیاز دارید. اگر یک استراتژی را از جلو به عقب توسعه می دهید ، تمام وقت و پول خود را در آن سرمایه گذاری کنید ، بدون اینکه بتوانید خروجی را تنظیم کنید در شرایطی که مستقیماً اشتباه است.