Reputology: سیستم هشدار برای بررسی آنلاین

شهرت

ما اخیراً نظرات آنلاین و سایر موارد خود را به اشتراک گذاشته ایم صنعت بر صنعت رستوران تأثیر می گذارد. اینترنت is ابزار goto برای تأیید اعتبار شرکت های خدماتی ، رستوران ها و سایر خرده فروشان. شهرت یک پلت فرم نظارت و گزارش بررسی است. هر زمان کسی تجارت شما را در Yelp ، Google+ Local ، Tripadvisor و سایر سایتهای بررسی بررسی می کند ، اعلان های ایمیل را ارسال می کند. با پاسخ سریع ، مشتریان ما می توانند یک بازبینی ناراضی را که 70 درصد از اوقات تصمیم خود را تغییر دهند ، جلب کنند.

از منظر عملیات ، Reputology با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های شما ، تشخیص مسائل تکراری را آسان می کند. گزارش خلاصه خودکار هفتگی / ماهانه ارسال می کند و به شما ارائه می دهد علم تجزیه و تحلیل تا عملکرد بررسی خود را پیگیری کنید.

  • سریع پاسخ دهید - دریافت هشدارهای ایمیل حساس به زمان. یک پیوند در ایمیل به شما نشان می دهد که در ابتدا بررسی چگونه ظاهر شده است.
  • چندین مکان را کنترل کنید - هشدارها را به افراد مناسب هدایت کنید و از گزارش های خلاصه برای شناسایی موضوعاتی که کل تجارت را تحت تأثیر قرار می دهد استفاده کنید.
  • عملکرد خود را پیگیری کنید - Analytics درک روند معیارهای اصلی و مقایسه مکان ها را آسان می کند.

شرکت ها مانند لیست آنجی (مشتری ما) اعلان ها و حتی میانجیگری دارد تا به شرکت های خدماتی هشدار داده شود و از خدمات مربوط به خدمات مشتری بازیابی کند ... اما سایر سایت های باز مانند جستجوی جعلی بی نظیر هستند (بخوانید: 19 شرکت سئو اخیراً در نیویورک جریمه شدند).

ثبت نام برای هشدارهای بررسی اولین قدم برای کسب و کار شما برای نظارت و پاسخگویی به شکایات… ساختگی یا واقعی است!