لیست چک شما برای طراحی ایمیل پاسخگو بهینه تلفن همراه

چک لیست طراحی ایمیل پاسخگو

هیچ چیز واقعاً من را ناامید نمی کند به اندازه وقتی که من روزی یک ایمیل باز می کنم که در دستگاه همراهم مشتاقانه منتظر آن هستم و نمی توانم آن را بخوانم. یا تصاویر دارای عرض سخت رمزگذاری شده هستند و به صفحه نمایش پاسخ نمی دهند یا متن آنقدر گسترده است که برای خواندن آن باید به عقب و جلو بروید. تا زمانی که مهم نباشد ، منتظر نمی مانم تا به میز کار خود برگردم تا آن را بخوانم. حذفش میکنم

من تنها کسی نیستم - هم مصرف کنندگان و هم مشاغل بیشتر از نیمی از کل ایمیل های خود را در صفحه های کوچکتر می خوانند. طراحی ایمیل پاسخگو بسیار مهم است به نرخ کلیک ایمیل خود بروید.

از آنجا که ما ایمیل های پاسخگو را تقریباً در هر پلت فرم خدمات ایمیل پیاده سازی کرده ایم ، اغلب با آن سازمان ها تماس می گیریم و پیشنهاد کمک می دهیم. من صادقانه هیچوقت پاسخی نگرفتم. خیلی بد است - آنها برای یک سیستم عامل برای ارسال نامه الکترونیکی که هیچ کس نمی خواند ، هزینه می کنند. اصلاح خود را توجیه الگوی ایمیل آسان است. تصور کنید که در محل کار خود به سمت چاپگر بروید و نیمی از کاغذ را دور بریزید ... این همان کاری است که شما انجام می دهید در صورت عدم پاسخگویی به ایمیل های خود.

بهترین شیوه ها در این بازار ظاهر شده است. طراحی پاسخگو چندان آسان نیست - اما همچنین غیرممکن نیست. ما افرادی در Email Monks به ما کمک کرده اند و آنها برای بهینه سازی ایمیل شما برای اطمینان از پاسخگویی به نمایشگرهای تلفن همراه و رایانه لوحی ، این چک لیست اثبات شده را دنبال می کنند.

 1. طراحی در یک ستون
 2. با انگشتان دست طراحی کنید
 3. نگه دارید تماس به عمل به راحتی قابل لمس (حداقل 44 پیکسل)
 4. از فضای سفید برای لاغری آسان استفاده کنید
 5. هدر را تمیز نگه دارید
 6. وضوح تصویر را برای نمایش شبکیه بهینه کنید
 7. پیوندها را شلوغ نکنید ، از دکمه ها استفاده کنید
 8. ارائه شماره تلفن های پیوند داده شده
 9. خطوط موضوع را به 30 حرف یا کمتر محدود کنید
 10. از پهنای تصویر که حداقل 480 پیکسل است استفاده کنید تا هنگام کشش در تلفن همراه کدر نشود
 11. فقط تصاویر را مقیاس بندی نکنید ، از پرس و جوهای رسانه CSS استفاده کنید
 12. ارتفاع را محدود کنید - از بین بردن ایمیل های کوتاه تر آسان تر است
 13. تماسهای مهم مهم را بالاتر از حد نگه دارید
 14. طرح های ایمیل خود را آزمایش کنید در سراسر مشتریان ایمیل

چک لیست طراحی ایمیل پاسخگو