5 بازاریاب برتر معیارها و سرمایه گذاری در سال 2015 تولید می کنند

آینده نتایج بررسی بازاریابی 2015 salesforce

برای دومین بار ، Salesforce بیش از 5,000 بازاریاب را در سطح جهان مورد بررسی قرار داد تا اولویت های اصلی سال 2015 را در تمام کانال های دیجیتال درک کند. در اینجا یک مرور کلی از گزارش کامل که می توانید در Salesforce.com بارگیری کنید.

در حالی که مهمترین چالشهای تجاری توسعه کسب و کار جدید ، کیفیت هدایتها و همگام شدن با فناوری است ، اما نحوه استفاده بازاریابان از بودجه و پیگیری پیشرفت واقعاً جذاب است:

5 حوزه برتر برای افزایش سرمایه گذاری در بازاریابی

  1. تبلیغات شبکه های اجتماعی
  2. بازاریابی رسانه های اجتماعی
  3. تعامل رسانه های اجتماعی
  4. ردیابی موبایل مبتنی بر مکان
  5. برنامه های موبایل

در حالی که افزایش هزینه های مربوط به شبکه های اجتماعی و تلفن همراه افزایش یافته است ، از این واقعیت که ایمیل قوی ترین رسانه ارتباطی برای هر استراتژی دیجیتال است و می ماند ، اجتناب نمی شود.

5 معیار برتر بازاریابی برای موفقیت

  • رشد درآمد
  • رضایت مشتری
  • بازگشت سرمایه گذاری
  • نرخ حفظ مشتری
  • خرید مشتری

بنابراین در آنجا وجود دارد ... اجتماعی و تلفن همراه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند ، اما معیارهای مهم شامل نگه داشتن مشتریان عالی در کنار خرید مشتریان جدید است!

آینده بازاریابی 2015