Salesforce: سال خودکار شما در بررسی اینفوگرافیک

تیزر toutapp

همانطور که در حال کار با مشتری هستیم ، ما اغلب ابزارهای تعاملی را برای جلب بازدید کنندگان سایت ایجاد می کنیم. این اینفوگرافیک Salesforce شخصی شده از ToutApp خیلی ساده برای به اشتراک گذاشتن خیلی جالب است! فقط با اعتبار Salesforce خود وارد شوید و یک گزارش شخصی بگیرید که روندها و بینش منحصر به فرد شما را نشان می دهد فرصت های Salesforce از 2013.

در اینجا نمونه ای از آنچه اینفوگرافیک خودکار برای عضو فروش Salesforce شما تولید می کند وجود دارد:
salesforce-year-view-toutapp

ToutApp ابزاری است که به شما کمک می کند تا از طریق ایمیل های نماینده فروش خود که ارسال می کنید ، پاسخ دهید.