ذهن تیز: وبلاگ نویسی در شرکت های آمریکایی

برای هر یک از دوستان من در ایندیاناپولیس ، از شما دعوت شده است که در یک سخنرانی شرکت کنید ذهن تیز.

ذهن تیز

جایی که: Junior Achievement - اتاق آموزش سیمونز
خیابان 7435 شمالی کیستون
چه زمانی: پنجشنبه، مارس 15، 2007
زمان: 8: 00 - 10: 00 am
هزینه: اعضا - رایگان ، غیر عضو - 40 دلار