Shift اتفاق می افتد 2009

2009

تغییر و پیام در شیفت اتفاق می افتد باورنکردنی است. در حالی که صحبت از پذیرش سریع رسانه های اجتماعی و فناوری است ، من هنوز هم اشاره می کنم که تعداد زیادی هنوز کسرهای کوچکی را در مورد فرزندخواندگی انبوه نشان می دهند. مشاغل اگر هنوز اقدام کنند هنوز وقت دارند خود را منطبق ، تصویب و سهم خود را بدست آورند.

اگر پست را مشاهده نمی کنید ، روی آن کلیک کنید شیفت اتفاق می افتد در فید یا ایمیل خود قرار دهید.

من هرگز از اینها خسته نمی شوم! با تشکر از amystark برای نشان دادن آن به من.