جایی که مردم از تلفن های هوشمند خود استفاده می کنند

استفاده از تلفن هوشمند

تاتانگو ، یک شرکت بازاریابی پیامکی ، اینفوگرافیک دیگری را ارائه داده است که کاملاً ساده است اما در مورد چگونگی نفوذ تلفن های هوشمند به زندگی و فعالیت های ما بسیار آشفته کننده است. ای کاش سالن های سینما دستگاه های مسدود کننده سیگنال نصب می کردند که باعث می شد هر تلفن همراه در یک سالن سینما بی فایده باشد. بگذارید در ماشین ، مردم! به طور جدی!

اینفوگرافیک از تلفن های هوشمند کجا استفاده می شود

شما چی فکر میکنید؟ آیا تلفن های هوشمند زندگی ما را آسان می کنند؟ یا به طور کلی ما را از زندگی منحرف می کنند؟