تو داری آن را اشتباه انجام میدهی!

اشتباه

همه ما بعنوان بازاریاب کاملاً می دانیم که تغییر رفتار مردم سخت است. این یکی از سخت ترین کارهایی است که می توانید انجام دهید. به همین دلیل است که Google در حال حاضر از موفقیت مداوم در جستجو لذت خواهد برد ، زیرا افراد عادت دارند که "Google it" را در صورت نیاز به یافتن چیزی در وب مورد استفاده قرار دهند.

تصویر 31.pngبا دانستن این موضوع ، مجذوب افرادی می شوم که در توییتر و وبلاگ ها می بینم و به دیگران می گویند که از رسانه های اجتماعی اشتباه استفاده می کنند. چیزی که من را بیشتر مجذوب خود می کند این است که این افراد افرادی هستند که یا به عنوان مشاور یا در آژانس ها کار می کنند ، خواه روابط عمومی ، بازاریابی یا رسانه های اجتماعی باشد.

شما می خواهید یک راز در مورد چگونگی پیشرفت رسانه های اجتماعی و کمک به شرکت ها برای رشد تجارت آنلاین خود داشته باشید؟ دیگر به مردم نگویید که آنها این کار را اشتباه انجام می دهند و شروع کنید به مردم بگویید که چگونه می توانند این کار را بهتر انجام دهند. به کسی نمی خواهد بگوید که آنها اشتباه می کنند ، آنها می خواهند بدانند که چگونه تجارت خود را بهتر کنند. این یک روش آسان برای رشد تجارت شما و مشاهده اتخاذ بهتر شیوه های رسانه های اجتماعی در سطح شرکت ها است.

همه ما در حال یادگیری نحوه استفاده از این ابزارها ، توانمندسازی مردم و تماشای روند رونق کار شما هستیم.