هرزنامه روز

هرزنامهحتی با وجود تمام فیلترهای SPAM در جهان ، من هنوز SPAM دریافت می کنم. من از SPAM متنفرم ، اما هنگام اسکن کردن از طریق SPAM ، مجبورم یکی از لذت های گناه خود را بپذیرم ، و تمایل دارم برخی از آنها را بخوانم. من سریع آنها را اسکن می کنم تا سعی کنم مواردی را که توسط فیلتر فیلتر شده اند شناسایی کنم که نظرات معتبری بودند. هر چند هر چند وقت یکبار ، یک گوهر کوچک را اسکن می کنم.

امروز هرزنامه نظر مورد علاقه من امروز است:

سلام. تعارف من از یک وب سایت بسیار خوب من وقت خوبی برای دیدن گربه دوست داشتنی شما دارم بسیاری از موفقیت ها در پرورش.

نه؟