ماشین حساب: حداقل اندازه نمونه نظرسنجی خود را محاسبه کنید

ماشین حساب آنلاین برای محاسبه اندازه نمونه برای یک نظر سنجی

ایجاد یک نظرسنجی و اطمینان از اینکه شما یک پاسخ معتبر دارید که می توانید تصمیمات شغلی خود را بر اساس آن انجام دهید ، به کمی تخصص احتیاج دارد. اول ، شما باید اطمینان حاصل کنید که سوالات شما به گونه ای پرسیده می شود که مغرضانه پاسخ نباشد. دوم ، شما باید اطمینان حاصل کنید که افراد کافی را برای به دست آوردن نتیجه معتبر از نظرسنجی بررسی کرده اید.

نیازی نیست که از هر شخصی س askال کنید ، این کار پرمصرف و بسیار گران است. شرکت های تحقیقاتی بازار برای دستیابی به سطح بالایی از اعتماد به نفس ، حاشیه خطای کم ضمن دستیابی به حداقل میزان دریافت کنندگان لازم ، تلاش می کنند. این به شما معروف است اندازهی نمونه. شما هستید نمونه درصد معینی از کل جمعیت برای دستیابی به نتیجه ای که سطح اعتماد به نفس برای تأیید نتایج. با استفاده از یک فرمول کاملاً پذیرفته شده ، می توانید یک معتبر را تعیین کنید اندازهی نمونه که نماینده کل جمعیت خواهد بود.اگر این مطلب را از طریق RSS یا ایمیل می خوانید ، برای استفاده از این ابزار به سایت کلیک کنید:

اندازه نمونه بررسی خود را محاسبه کنید

نمونه گیری چگونه کار می کند؟

فرمول تعیین حداقل اندازه نمونه

فرمول تعیین حداقل اندازه نمونه لازم برای یک جمعیت مشخص به شرح زیر است:

S = \ frac {\ frac {z ^ 2 \ بار p \ چپ (1-p \ راست)} {e ^ 2}} {1+ \ چپ (\ frac {z ^ 2 \ بار p \ چپ (1- p \ right)} {e ^ 2N} \ right)}

جایی که:

  • S = حداقل حجم نمونه با توجه به ورودی های خود باید بررسی کنید.
  • N = تعداد کل جمعیت. این اندازه بخش یا جمعیتی است که می خواهید ارزیابی کنید.
  • e = حاشیه خطا. هر زمان که از جمعیتی استفاده کنید ، در نتایج حاشیه خطایی مشاهده می شود.
  • z = چقدر می توانید اطمینان داشته باشید که جمعیت پاسخی را در محدوده مشخصی انتخاب می کنند. درصد اطمینان به نمره z ترجمه می شود ، تعداد انحرافات استاندارد نسبت معینی دور از میانگین است.
  • p = انحراف معیار (در این حالت 0.5٪).