گزارش SoDA 2013 - جلد 2

نسخه اول گزارش SoDA 2013 اکنون تقریباً به 150,000،XNUMX بازدید و بارگیری نزدیک شده است! قسمت دوم نشریه اکنون برای مشاهده آماده است. این نسخه شامل ترکیبی چشمگیر از عناصر رهبری فکری ، مصاحبه های بصیرانه و کارهای واقعاً مبتکرانه ایجاد شده برای مارک های برتر مانند Nike ، Burberry ، Adobe ، Whole Foods ، KLM و Google است. مشارکت کنندگان شامل نویسندگان مهم مهمان از مارک های تراشه های آبی ، مشاوره ها و شرکت های نوپا و همچنین افراد برجسته از SoDA هستند

گزارش SoDA 2013: چشم انداز بازاریابی دیجیتال

انجمن جهانی نوآوران بازاریابی دیجیتال گزارش سال 2013 خود را اوایل سال جاری منتشر کرد. برخی از یافته های کلیدی در این گزارش در هر دو استراتژی بازاریابی دیجیتال و همچنین تغییر در نحوه استفاده شرکت ها از آژانس های بازاریابی دیجیتال وجود دارد. یافته های کلیدی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گفتند که در حال افزایش بودجه بازاریابی دیجیتال خود هستند ، با تغییر بیشتر از اختصاص مجدد بودجه موجود به دیجیتال. فقط 16٪ در حال افزایش هزینه های کلی بازاریابی خود هستند.

موفقیت آنلاین با CXM شروع می شود

مدیریت تجربه مشتری از فناوری برای ایجاد تجربه شخصی و سازگار برای هر کاربر استفاده می کند تا مشتری های آینده را به مشتری های مادام العمر تبدیل کند. CXM شامل بازاریابی داخلی ، تجارب وب شخصی شده و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای اندازه گیری ، ارزیابی و ارزیابی تعاملات مشتری است. چه کاری انجام می دهید؟ 16٪ از شرکتها بودجه بازاریابی دیجیتال خود را افزایش می دهند و هزینه های کلی خود را افزایش می دهند. 39 درصد شرکتها با اختصاص مجدد بودجه موجودی ، بودجه بازاریابی دیجیتال خود را افزایش می دهند