Acquia: بستر اطلاعات مشتری چیست؟

از آنجا که امروز مشتریان با تجارت شما ارتباط برقرار می کنند و معاملات را انجام می دهند ، نگه داشتن دیدگاه اصلی مشتری در زمان واقعی دشوارتر می شود. امروز صبح جلسه ای با مشتری خود داشتم که فقط این مشکلات را داشت. فروشنده بازاریابی ایمیلی آنها با سیستم عامل پیام رسانی تلفن همراه خود در خارج از مخزن داده های خود متفاوت بود. مشتریان در تعامل بودند اما از آنجا که داده های مرکزی همگام نبودند ، پیام ها گاهی اوقات یا روشن می شدند