SteelHouse A2: تبلیغات تعاملی کراس پلت فرم

تبلیغات غنی از جذابیت بالاتری برخوردار هستند ، اما ایجاد آنها بسیار دشوار است. فلش در تلفن همراه کار نمی کند و HTML5 در هر مرورگری به طور مداوم کار نمی کند. امروز ، SteelHouse A2 (تلفظ به صورت مربع) که کیفیت بالایی را که مارک ها از سایر رسانه ها مانند تلویزیون و چاپ انتظار دارند به تبلیغات آنلاین ارائه می دهد که در هر دستگاهی از جمله Mac ، PC ، iPhone ، iPad و دستگاه های Android ارائه می شود. چه بخواهند آن را بپذیرند و چه نخواهند ، مارک ها از این امر خجالت می کشند

روزنامه ها همچنان به خودكشی بیهوده خود می پردازند

از طریق وبلاگ روت ، من با خواندن یک مقاله از روزنامه نیویورک تایمز در تریبون که قصد داشت 500 صفحه از 12 روزنامه بزرگ آنها را هر هفته قطع کند ، به پایان رسیدم. روزنامه ها = کاغذ توالت حتی نمی توانم به شما بگویم که این چقدر دیوانه وار باعث ناراحتی من می شود ... و به عنوان مصرف کننده ، شما نیز باید بسیار ناراحت باشید. به نظر می رسد که صنعت روزنامه ، با خرد بی حد و حصر خود ، اکنون راهی را طی می کند که صنعت کاغذ توالت