تبلیغات رفتاری در مقابل تبلیغات متنی: تفاوت چیست؟

تبلیغات دیجیتال گاهی اوقات برای هزینه های مربوط به آن رپ بدی را دریافت می کند، اما نمی توان انکار کرد که اگر به درستی انجام شود، می تواند نتایج قدرتمندی به همراه داشته باشد. موضوع این است که تبلیغات دیجیتال دسترسی بسیار گسترده‌تری را نسبت به هر شکلی از بازاریابی ارگانیک ایجاد می‌کند، به همین دلیل است که بازاریاب‌ها مایلند روی آن هزینه کنند. موفقیت تبلیغات دیجیتال، طبیعتاً به این بستگی دارد که چقدر با نیازها و خواسته های مخاطبان همسو باشد.