Aprimo و ADAM: مدیریت دارایی دیجیتال برای سفر مشتری

Aprimo ، پلت فرم عملیات بازاریابی ، از اضافه شدن نرم افزار ADAM Digital Asset Management به ارائه های مبتنی بر ابر خود خبر داد. این پلت فرم به عنوان یک رهبر در Forrester Wave recognized شناخته شده است: مدیریت دارایی دیجیتال برای تجربه مشتری ، Q3 2016 ، ارائه موارد زیر: ادغام یکپارچه اکوسیستم از طریق چارچوب ادغام Aprimo - مارک ها می توانند دید بهتری داشته باشند و به طور بی وقفه ای به اکوسیستم بازاریابی متصل شوند با مزایای اضافی چارچوب ادغام باز و انعطاف پذیر Aprimo در ابر. همگرایی بازاریابی