Sitecore بروشورهای چاپ شده را برای مدیریت محتوا می آورد

چرخه عمر تولید کمپین بازاریابی ، با ایده پردازی یک ایده آغاز می شود و از مرحله توسعه تا گزارش نهایی ، برگه داده ، بروشور ، کاتالوگ ، مجله یا هر چیز دیگری فرایند خسته کننده و زمان بر است. Sitecore ، رهبر بازار نرم افزار سیستم مدیریت محتوای آنلاین ، فناوری جدیدی را ارائه داده است که می تواند انقلابی در این روند برای مواد چاپی ایجاد کند. Sitecore's Adaptive Print Studio نه تنها سازمان را بهتر ارائه می دهد