چگونه اتوماسیون بازاریابی را برای شما مناسب سازیم

امروز در جبهه آنلاین سردرگمی زیادی وجود دارد که دقیقاً اتوماسیون بازاریابی چیست. به نظر می رسد هر شرکتی که نحوه ارسال ایمیل را بر اساس یک رویداد تحریک شده مشخص کند ، خود را اتوماسیون بازاریابی می نامد. ما از حامی اتوماسیون بازاریابی خود ، Right On Interactive ، یاد گرفته ایم که ویژگی های بسیار متفاوتی از یک سیستم اتوماسیون بازاریابی وجود دارد که هر بازاریاب باید به دنبال آنها باشد: داده ها - توانایی جمع آوری داده ها ، یا از طریق فرم ها ،