برای نیاز به ورود ، صفحات را در وردپرس محدود کنید

این هفته ، ما در حال پایان دادن به اجرای یک موضوع سفارشی در یک سایت مشتری بودیم و آنها درخواست کردند که نوعی تعامل ایجاد کنیم که برخی از صفحات فقط به مشترکان ثبت شده محدود شود. در ابتدا ، ما در مورد پیاده سازی افزونه های شخص ثالث فکر کردیم ، اما راه حل در واقع کاملاً ساده بود. ابتدا الگوی صفحه را در پرونده جدید کپی کردیم (هر نامی خوب است ، فقط پسوند php را حفظ کنید). در بالای صفحه،