Adobe Social و Adobe Marketing Cloud

وقتی Adobe خرید Omniture را انجام داد ، من نگران این بودم که آنها فقط در قسمت تجزیه و تحلیل رها شوند و محصولات در بین ابزارهای انتشار خود از بین بروند. همانطور که با تعداد بیشتری مشتری کار می کنیم و مجموعه ادوبی دیجیتال مارکتینگ را واقعاً مشاهده می کنیم ، من شروع به تغییر ماه خود می کنم. Test & Target یک پلتفرم عالی است و یکپارچه سازی یکپارچه و قابلیت استفاده مشترک در Analytics آن را ضروری می کند. بعدی است