با 3 محرک عملکرد کمپین اکتساب کاربر آشنا شوید

ده ها روش برای بهبود عملکرد کمپین وجود دارد. از رنگ موجود بر روی دکمه فراخوان برای اقدام گرفته تا آزمایش یک سیستم عامل جدید می تواند نتایج بهتری را برای شما به همراه داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که هر تاکتیک بهینه سازی UA (User Acquisition) که در آن اجرا می شوید ارزش انجام دادن را دارد. این امر به ویژه اگر منابع محدودی داشته باشید بیشتر صدق می کند. اگر در یک تیم کوچک هستید یا محدودیت های بودجه یا محدودیت زمانی دارید ، این محدودیت ها مانع از تلاش شما می شوند