کارت ویزیت توصیه می شود؟

من و پسرم در حال تماشای روانشناختی آمریکا هستیم. این یک فیلم ناراحت کننده است ، اما صحنه کارت ویزیت مورد علاقه من است (Huey Lewis یک ثانیه نزدیک است). مدتی کارت ویزیت مبتنی بر وبلاگ داشتم ، اما اکنون که نام دامنه خود را تغییر داده ام ، دوست دارم چیزی بسیار منحصر به فرد دریافت کنم. هر ایده؟ هیچ چیز در استخوان نیست ، لطفا